Arhiivipäringu vormid

Hooned ja kinnistud

Arhiiv ei paku suuremahulist uurimustööd ega koosta talu või hoone ajaloo uurimusi, kuid juhatab allikate juurde, mida uurija iseseisvalt kasutada saab.

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu hoonete ja kinnistute omandiõiguse kohta, ehitiste inventariseerimisjooniste ja projektide kohta. Päringutele vastamisel on peamiselt aluseks kinnistusamet, talundilehed, laenutoimikud, hooneregistritoimikud (nõukogude periood kuni 2003).

Samuti saab selle vormi kaudu küsida tööstusettevõtete, laevaosakute ja väärtpaberite omamist kuni 1940. aastani, sest arhiivis on hoiul kaubandus-tööstuskoja äriregister, majandusministeerium, siseministeerium, veeteede amet jm (kõik kuni 1940) ja EVP keskregister (kuni 2007).

Palun esitage võimalikult täpsed andmed objekti kohta:

 • asukoht
 • omanik
 • endine kinnistunumber

Rohkem teavet leiab virtuaalse uurimissaali VAU rubriigist "Kinnistud ja hooned".

Kui soovite dokumentidest lihtkoopiaid (tõendamata koopiad), palume vormistada tavaline koopiatellimus.

Riigilõivuga 15 eurot on maksustatud arhiiviteatis (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot,  makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Töötamine

NB! Soovitame esmalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse, et välja selgitada, mille kohta täpselt arhiiviteatist nõutakse. Sotsiaalkindlustusamet esitab ise arhiivile päringu puudulike või kadunud dokumentide kohta.   

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pensioniõigusliku tööstaaži tõendamiseks. Arhiiv saab vastata päringule siis, kui vastava asutuse või ettevõtte personalidokumendid on avalikku arhiivi üle antud (peamiselt nõukogudeaegsed ettevõtted ja asutused). Rahvusarhiivi on üle antud ka sõjakomissariaatide materjalid, mis kajastavad nõukogude armees teenimist.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed iga töökoha kohta:

 • asutuse nimetus ja struktuuriüksus
 • amet
 • töötamise aeg

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.


Arhiivipäringu esitamine

Suguvõsauuringud

Arhiiv ei paku suuremahulist uurimustööd ega koosta sugupuud, kuid juhatab allikate juurde, mida uurija iseseisvalt kasutada saab.

NB! Selle vormi kaudu ei saa taotleda arhiiviteatist, vaid esitada huvipäringu perekonnasündmuste kohta enne II maailmasõda. Arhiivis on hoiul kirikukoguduste ja omavalitsuste nimekirjad, samuti mitmesugused isikutoimikud.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikute kohta:

 • ees- ja perenimed (eri variandid, nimede eestistamine jne)
 • eluaastad
 • elukoht (linn, vald, mõis, küla)
 • kirikukogudus

Nõukogude perioodi kohta tasub infootsinguid alustada kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuarhiivist. Tallinna linnas elanute kohta tuleb päring esitada Tallinna linnaarhiivile. Rohkem teavet iseseisva suguvõsa-uurimise kohta leiab VAU rubriigist Suguvõsauurimine ning allikad digikogust Saaga.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot. Makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Kodakondsuse taotlemine

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu Eesti Vabariigi (1918—1940) kodakondsuse omamise ja kodakondsusest lahkumise kohta.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikut(te) kohta:

 • ees- ja perenimed (eri variandid, nimede eestistamine jne)
 • laste puhul vanemate nimed
 • eluaastad
 • tegevusala, õppimine, töötamine
 • elukoht (linn, vald, mõis, küla)
 • kirikukogudus
Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Pärimismenetlus

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pärimismenetluse jaoks vajalike arhiividokumentide tellimiseks.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed:

 • notari nimi, notaribüroo
 • dokumendi (leping, testament, tunnistus) liik
 • dokumendi koostamise kuupäev

NB! Dokumendid on kaitstud notariaadiseadusega. Kui päring on läbi vaadatud, saadetakse päringu esitajale juurdepääsutaotlus, kus tuleb põhjendada juurdepääsuvajadust ja tõendada sugulust andmesubjektiga.

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot,  makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist.

Arhiivipäringu esitamine

Muud isikuandmed

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu, kui otsite isikutega seotud arhiiviinfot. Näiteks enda sünnikellaaja täpsustamine, represseerimine Saksa ja Vene okupatsiooni ajal, sõjaväeteenistus nõukogude armees jms.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikute kohta:

 • ees- ja perenimed (eri variandid, nimede eestistamine jne)
 • eluaastad
 • sünni- ja elukoht (linn, vald, mõis, küla)
 • muud teadaolevad andmed
Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot, makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Filmid ja fotod

Selle vormi kaudu saab esitada tellimuse või päringu Rahvusarhiivi filmiarhiivile.

Palume taotluse sisu väljale kirjutada fotode/filmide kasutuseesmärk ja võimalusel säiliku viitekood/arhivaali number. Foto hinnale võib lisanduda litsentsitasu, mis sõltub kasutuseesmärgist.

Filmikoopia hind sõltub olemasolevast kasutuskoopia formaadist. Arhiivi konsultant täpsustab hinna pärast tellimuse esitamist.

NB! Rohkem kui ühe foto tellimisel palume lisada "taotluse sisu" väljale soovitud fotode viitekoodid või kinnitada manusena fotode valiku nimekirja fail.

Arhiivipäringu esitamine

Muu

NB! Suuremahulist uurimustööd arhiiv teenusena ei paku.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikute ja objektide kohta:

 • ees- ja perenimed, eluaastad, elukoht (linn, vald, mõis, küla)
 • objekti asukoht, omanik, kinnistunumber

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot, makseteade saadetakse päringu esitajale pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Projektidest ja plaanidest valmistatakse paberkoopiaid (1 euro) ja digitaalkoopiad (0,40 eurot), lihtkoopiatele (tõendamata koopiatele) riigilõiv ei lisandu.

Arhiivipäringu esitamine