Arhiivipäringu vormid

Hooned ja kinnistud

Selle vormi kaudu saab esitada päringu hoonete ja kinnistute omandiõiguse ja ajaloo kohta. Päringutele vastamisel on peamiselt aluseks kinnistusamet, hooneregistritoimikud, EVP keskregister, talundilehed ja laenutoimikud.

NB! Arhiiv ei paku suuremahulist uurimustööd.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed objekti kohta:

 • asukoht,
 • omanik ja/või endised omanikud;
 • EHR-kood, katastrinumber;
 • endine kinnistunumber.

Samuti saab selle vormi kaudu küsida hoonete projekte ja inventariseerimisplaane. Sellisel juhul ei lisandu koopiahinnale päringule vastamise teenustasu.

Kui soovite lihtkoopiaid (tõendamata koopiaid) ja teate säiliku leidandmeid, siis soovitame vormistada oma VAU kontol koopiatellimuse.

Rohkem teavet teema kohta leiab virtuaalse uurimissaali VAU rubriigist "Kinnistud ja hooned".

Isiklik huvi: päringu lahendamise teenustasu on 15 eurot, makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Õiguste ja tehingute tõendamine või ametialane toiming: riigilõivuga 15 eurot on maksustatud arhiiviteatis (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Töötamine

Soovitame esmalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse, et välja selgitada, mille kohta arhiiviteatist nõutakse. Sotsiaalkindlustusamet esitab Teie nimel arhiivile päringu puudulike või kadunud dokumentide kohta.   

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pensioniõigusliku tööstaaži tõendamiseks. Arhiiv saab vastata päringule siis, kui vastava asutuse või ettevõtte personalidokumendid on avalikku arhiivi üle antud (peamiselt nõukogudeaegsed ettevõtted ja asutused). Rahvusarhiivis leiduvad ka sõjakomissariaatide materjalid, mis kajastavad Nõukogude armees teenimist.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed iga töökoha kohta:

 • asutuse tolleaegne nimetus ja struktuuriüksus,
 • amet,
 • töötamise aeg.

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Suguvõsauuringud

Arhiiv ei paku suuremahulist uurimustööd ega koosta sugupuud, kuid juhatab allikate juurde, mida uurija iseseisvalt kasutada saab.

Arhiivis on hoiul kirikukoguduste ja omavalitsuste nimekirjad, perekirjad, perekonnaseisuaktid, mitmesugused isikutoimikud.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikute kohta:

 • ees- ja perenimed (eri nimekujud, eestistatud nimed jne);
 • eluaastad;
 • elukoht (linn, vald, mõis, küla);
 • kirikukogudusse kuulumine.

Tallinna linnas elanute kohta tuleb päring esitada Tallinna linnaarhiivile. Rohkem teavet iseseisva suguvõsa-uurimise kohta leiab VAU rubriigist "Suguvõsauurimine". Digitud arhiiviallikad on koondatud Saagasse.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot. Makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Kodakondsuse taotlemine

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu Eesti Vabariigi (1918–1940) kodakondsuse omamise ja kodakondsusest lahkumise kohta.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikut(te) kohta:

 • ees- ja perenimed (eri nimekujud, eestistatud nimed);
 • laste puhul ka vanemate nimed;
 • eluaastad;
 • tegevusala, õppimine, töötamine;
 • elukoht (linn, vald, mõis, küla);
 • kirikukogudusse kuulumine.

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Pärimismenetlus

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pärimismenetluse jaoks vajalike arhiividokumentide tellimiseks.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed:

 • notar, kelle juures menetlus toimus;
 • dokumendi liik (leping, testament, tunnistus);
 • dokumendi koostamise kuupäev.

NB! Dokumendid on kaitstud notariaadiseadusega. Pärast riigilõivu tasumist saadetakse Teile juurdepääsutaotlus, kus tuleb põhjendada juurdepääsuvajadust ja tõendada sugulust andmesubjektiga.

Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Muud isikuandmed

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu, kui otsite mistahes infot isikute kohta. Palun pange kirja oma küsimus ja võimalikult täpsed algandmed: ees- ja perenimed (eri nimekujud), eluaastad, sünni- ja elukohad (linn, vald, küla).

Sünnikellaaegu saame kontrollida Tartu, Pärnu, Viljandi, Võru ja Tallinna Ravi tn haiglas (Tallinna Keskhaigla, Tallinna Vabariiklik Haigla) sündimise korral. Ülejäänud juhtudel tuleb saata päring vastava piirkonna haiglasse. Päringuvormi täitmisel pange kirja, kus haiglas sündisite ja kuidas oli sünnitaja nimi.

Isiklik huvi: päringu lahendamise teenustasu on 15 eurot, makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Õiguste ja tehingute tõendamine või ametialane toiming: riigilõivuga 15 eurot on maksustatud arhiiviteatis (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine

Filmid ja fotod

Selle vormi kaudu saab esitada tellimuse või päringu Rahvusarhiivi filmiarhiivile.

Palume taotluse sisu väljale kirjutada fotode/filmide kasutuseesmärk ja võimalusel säilikute viitekoodid / arhivaalide numbrid. Foto hinnale võib lisanduda litsentsitasu, mis sõltub kasutuseesmärgist.

Filmikoopia hind tuleneb olemasolevast kasutuskoopia formaadist. Arhiivi konsultant täpsustab hinna pärast tellimuse esitamist.

NB! Kui soovite tellida korraga rohkem fotosid, võib lisada manusena fotode nimekirja.

Arhiivipäringu esitamine

Muu

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu, mis ei kuulu ühegi temaatilise päringuvormi alla.

NB! Suuremahulist uurimustööd arhiiv teenusena ei paku.

Isiklik huvi: päringu lahendamise teenustasu on 15 eurot, makseteade saadetakse päringu esitajale pärast töö valmimist. Päringule vastatakse 30 päeva jooksul.

Õiguste ja tehingute tõendamine või ametialane toiming: riigilõivuga 15 eurot on maksustatud arhiiviteatis (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Arhiivipäringu esitamine