Üleskutse kasutajauuringus osalemiseks

Head arhiivisõbrad!

Palume Teie lahket abi Eesti-Läti-Vene arhiivide ühisprojekti Cross Border E-archive jaoks vajaliku kasutajauuringu läbiviimisel. Kasutajauuringus osalemiseks täitke ankeet ja vastake kuuele valikvastusega küsimusele ning saatke see teele. Ankeedi leiate siit.

Küsitluslehe esitamise uus tähtaeg on 20. märts. Täname!

Aastail 2012—2014 osaleb Rahvusarhiiv partnerina Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi projektis Cross Border E-archive. Projekti rahastatakse Euroopa naaberlus- ja partnerlusinstrumendi vahenditest. Rahvusarhiivi ülesanne on selgitada välja oluline aines enda ja partnerite kogudest, ainese digiteerimine, kirjeldamine ning kirjelduste ja digikujutiste edastamine platvormiarendajatele. Rahvusarhiiv digiteerib ca 3200 Tartu ülikooli tudengi toimikut 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Läti Ajalooarhiiv digiteerib Riia Polütehnilise Instituudi tudengite toimikud ning Peterburi Riiklik Ajaloo Keskarhiiv Peterburi ülikoolis ja konservatooriumis õppinud eestlaste ja lätlaste isikutoimikud. Lisaks digiteeritakse Peterburis ja Peterburi kubermangus tegutsenud eestlaste ja lätlaste luteri ja õigeusu koguduste kirikuraamatuid. Kokku tehakse portaalis kättesaadavaks 500 000 kujutist. Eesti, läti, vene ja inglise keeles jälgitav portaal tehakse kättesaadavaks 2014. aasta juunis.