UURIJATUND Tallinnas Rahvusarhiivi Madara majas

Head uurijad

Järgmises UURIJATUNNIS 21. oktoobril  kell 15.00 tutvume riigiarhiivi allikatega. Vaatame, kuidas ja millistest arhiivifondidest leiab infot isikute kohta.

Eelregistreerimine ja küsimused meiliaadressil Tiina.Mannapsoo@ra.ee või Madara infolauas (693 8666).