Ajaloopärastlõuna: raudse eesriide taga

Teisest maailmasõjast 1945. aastal võitjana väljunud NSV Liit kehtestas end kiiresti Ida-Euroopas ja allutas sealsed riigid peaaegu täielikult oma kontrollile. Sõjaaegne koostöö lääneriikidega murenes, selle asemel kujunes maailmas välja uus suurriikide vastasseis — külm sõda, mis püsis kuni 1980. aastate lõpuni. NSV Liit ja tema sõltlasriigid koos 1944. aastal taasokupeeritud Balti riikidega suleti raudse eesriide taha. Läänemaailmast äralõigatusega kaasnes sõjajärgsetel aastatel Eestis ulatuslik ühiskonnaelu sovetiseerimine ja vaimuelu suukorvistamine, vastupanu mahasurumine, repressioonid ning nõukoguliku käsumajanduse juurutamine. Moskva ülemvõimu kehtestamine ja hilisem toimimine Idabloki ning Teise maailmasõja lõpul taasokupeeritud Balti riikides oli keeruline, mitmetahuline ja kohati isegi vastuoluline sündmuste kulg, mida senises ajalookirjanduses ei ole veel küllaldaselt käsitletud.

Ajaloopärastlõunal kõneldaksegi raudse eesriide taha jäänud Nõukogude Eesti elu erinevatest tahkudest. Sõna saavad ajaloolased Tõnu Tannberg, Olev Liivik, Olaf Mertelsmann ja Meelis Maripuu. Ühtlasi esitletakse kahte hiljuti ilmunud teemakohast artiklikogumikku.