Lugemissaaliloeng: Võitlus näljaga

10. veebruaril kell 15.00 toimub Rahvusarhiivi Liivi majas Tartus lugemissaaliloeng. Ajaloodoktor Kersti Lust peab ettekande teemal „Võitlus näljaga. Miks meie esivanemad 19. sajandil nälja kannatasid?“ Ettekandes vaetakse näljahädade sotsiaalmajanduslikke ja looduslikke põhjusi ning otsitakse vastust küsimusele, millest oli eelkõige puudus.  Kas jäi vajaka toidust, rahast, liikumisvabadusest, tööst, haldussuutlikkusest, ühiskonna sidususest, hoolivusest või veel millestki muust?

Loengu järel toimub dokumendikogumiku "Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eesti külas" esitlus.