Näitus «Karm kevad» Okupatsioonide muuseumis

30. aprillil avatakse Tallinnas Okupatsioonide muuseumis 1949. aasta märtsiküüditamise 60. aastapäevale pühendatud näitus «Karm kevad». Väljapanek põhineb riigiarhiivis säilitatavatel dokumentidel ning riigiarhiivi, filmiarhiivi, Okupatsioonide muuseumi ja erakogude fotodel.

Näitusel eksponeeritud suuremas osas «salajased» või «täiesti salajased» Nõukogude Liidu ja Eesti NSV partei- ja valitsusasutuste dokumendid annavad kokkuvõtliku pildi küüditamisoperatsioonist koos selle ettevalmistamise, läbiviimise ja tagajärgedega: kuidas plaaniti küüditamist läbi viia, kes operatsioonis osalesid ja kuidas kõik teostus. Eksponeeritav ei keskendu siiski vaid küüditamisele kui salajasele sõjalisele operatsioonile, vaid üritab sündmusi vaadelda laiemalt — põhiliselt kulakute kui olulise küüditatavate grupi näitel üritatakse selgitada, kuidas ja mis eesmärkidel võimendati «klassivõitlust» Eesti maapiirkondades ning milliseid tagajärgi saavutati. Lisaks käsitletakse vastupanuliikumise tõusu küüditamise järel, vaadeldakse küüditatute saatust nn uuel kodumaal ning portreteeritakse konkreetsete inimeste kaudu erinevaid represseeritute kategooriaid.

Dokumente ilmestavad nendes mainitud isikute fotod, samuti säilinud ülesvõtted küüditatute elust Siberis ning mahajäänute elust küüditamisjärgses Eestis.

Näituse koostasid Peeter Kenkmann, Tiit Noormets, Valdur Ohmann, Margus Lääne, Jaanus Jõgi riigiarhiivist ja Lea Tegelmann filmiarhiivist.
Väljapanek jääb avatuks 31. maini 2009.

Lähem info: Peeter.Kenkmann@ra.ee