Uurijatund Tartus 4. septembril kell 15

Adramaarevisjonid suguvõsauurija vaatevinklist

Adramaarevisjone ehk maksualuste maade ja nende tulukuse määramise loendusi hakati korraldama 1582. aastast Liivimaal ja 1586. aastast Eestimaal. Suguvõsauurijate poolt enim on aga kasutatud 18. sajandi adramaarevisjonide materjale. Olulisemad 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi alguse adramaarevisjonide materjalid on publitseeritud. Hilisemate revisjonide materjalide digikujutisi võib leida Rahvusarhiivi Saaga keskkonnast. Materjalide õige tõlgendamine nõuab aga teatavaid eelteadmisi. Selles aitab Tartu kasutusosakonna arhivaar Kalev Jaago.

Registreeru siin!