Uurijatund Madara majas

Hooaja esimesse uurijatundi oleme kutsunud esinema ajaloolase ja riigikohtu arhivaari Toomas Anepaio, kes põnevate näidete varal tutvustab Eesti ajaloo jaoks olulise tähtsusega Balti eraseadust (1864). Balti eraseaduse saamislugu on osa Vene impeeriumi seadusandluse üldisest korrastamisest 19. sajandi I poolel, osa saksa õiguskultuuri toimimisest erinevate õiguskultuuride piiril ning muidugi ka osa Eesti ja Läti multikultuurse õigusajaloo kulgemisest.

Kohtumiseni 18. septembril kell 15.00 Madara õppeklassis!


Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume Teil end eelnevalt kuulajaks registreerida siin