Vabadussõda — uus ühisloome keskkond

Vabadussõjale pühendatud ühisloome keskkonna eesmärk on luua vabatahtlike abiga andmebaas Vabadussõjas osalenud sõduritest.

Pea igal eestlasel on mõni esivanem või pereliige, kes osales Vabadussõjas ja panustas sellega oma riigi tekkimisse. Üldist nimekirja Rahvaväe või Kaitse Liidu ridadesse kuulunud meestest aga olemas ei ole. Nendest paljude kohta on ka arhiivist andmete leidmine raske, kuna puuduvad viited, mis aitaks leida õiget dokumenti.

Rahvusarhiiv on nüüd diginud ja Internetis kättesaadavaks teinud suure hulga säilikuid Vabadussõjas osalenud sõdurite andmetega. Vabatahtlike abiga muudame need materjalid otsitavaks ja loome andmebaasi sõjas osalenud sõduritest koos viidetega originaaldokumentidele. Selle tulemusena tekib tööriist, mida saab kasutada nii Vabadussõja ajaloo uurimisel kui perekonnalooga tegelemisel.

Tegu on järjekorras neljanda Rahvusarhiivi ühisloome projektiga. Varasemad puudutasid eestlasi I maailmasõjas, Tartu rahvaloendust aastast 1867 ning vallakohtute rikkalikku dokumendipärandit.

Täpsem info:

Eliis Truuman
Vabadussõja ühisloome projektijuht
Eliis.Truuman@ra.ee
693 8656