Hannes Vallikivi loeng Jüri Uluotsast

Hannes Vallikivi loeng "Jüri Uluotsa roll Eesti põhiseaduste kujunemisel ja riigiõiguse arengus" 18. novembril kell 15 Madara õppeklassis

Vaatluse all on Jüri Uluotsa tegevus 1919. aastal Eesti ajutise põhiseaduse ja 1919-1920 esimese põhiseaduse väljatöötamisel, 1931-1933 põhiseaduse muutmise aruteludes ning lõpuks 1937. aastal Eesti teise põhiseaduse väljatöötamisel. Kõigis neis protsessides oli Uluotsal keskne roll ja ettekandjat huvitab, kas võib täheldada Uluotsa riigiõiguslike vaadete muutumist ning kas Uluotsa isik võimaldab tõmmata paralleele nende Eesti riiklikku elu oluliselt mõjutanud protsesside vahele.  

Ettekanne kestab umbes 45 minutit, millele järgneb võimalus lektorile küsimusi esitada. Loengusaali on välja pandud valik Jüri Uluotsaga seonduvaid arhivaale rahvusarhiivi kogudest. 

Hannes Vallikivi on vandeadvokaat, advokaadibüroo Walless partner ja Tartu ülikooli õigusteaduskonna doktorant. Tema uurimistöö käsitleb poliitiliste põhiõiguste kohtulikku kaitset Eesti vabariigis aastail 1920-1940.