Siberi ja Kaug-Ida Estica jõudis Saagasse

Professor Aadu Musta eestvedamisel on Tartu ülikooli arhiivinduse õppetool alates 2000. aastast läbi viinud rea uurimisekspeditsioone Siberi ja Kaug-Ida arhiividesse. Suur osa ekspeditsioonidest on toimunud rahvuskaaslaste programmi rahastusel. Eesti-ainelist materjali on suuremas mahus kopeeritud Tomski, Krasnojarski, Irkutski ja Vladivostoki arhiividest.

Digitaalsed koopiad andis professor Must 2009. aastal üle rahvusarhiivi. Rahvusarhiivi ülesanne on tagada koopiate säilimine ja võimaldada neile juurdepääsu. Üleandja soovil ja vastavalt kokkulepetele Vene arhiividega ei ole koopiad kättesaadavad avalikus veebis. Digifailidega on võimalik tutvuda ajalooarhiivi, riigiarhiivi, Lääne maa-arhiivi ja Valga maa-arhiivi uurimissaalis. Materjalidele pääseb juurde Saaga Estica rubriigi kaudu.

Tervikuna on kopeeritud luterlikud meetrikaraamatud kui kompaktseim andmekogu. Muus osas on kopeeritud silmapaistvamat või näidiseid konkreetses arhiivis leiduvast rikkalikust allikakogumist (nt vangitoimikud Irkutski arhiivist). Paljudest arhivaalidest on kopeeritud ainult eestlasi puudutav osa. Kõige rohkem on materjale Tomski arhiividest, kus on käidud korduvalt. Lähiajal kogu veel täieneb, seni on lisamata koopiad Tomski meetrikatest ja 1916. a põllumajandusloenduse lehtedest.

Reeglina puudusid arhiivides võimalused dokumentide kvaliteetseks ümberpildistamiseks. Statiivi ega täiendavaid valgusallikaid kasutada ei lubatud. Seetõttu on kogude tehniline kvaliteet rahuldav.

Töötingimustest arhiivides ja eestlasi puudutavatest materjalidest põhjalikuma ülevaate saamiseks soovitame lugeda prof Aadu Musta koostatud rohke pildimaterjaliga illustreeritud ekspeditsiooniaruandeid, mis on koos muu täpsema infoga leitavad Saaga Estica rubriigist.