Ajalooarhiivi preemia 2010

Arhiivinduse juubeliaastal «Arhiiv 90» kuulutab ajalooarhiiv välja juba traditsiooniks saanud preemiakonkursi eesmärgiga välja selgitada parim arhiivi kogude põhjal kirjutatud arhiivinduslik või arhiivimaterjalidel baseeruv üliõpilastöö.

Konkursile oodatakse seminari- või peaseminaritöid või peatükke magistritööst (ei pea veel olema ülikoolis kaitstud), mis on valminud 2009. aasta teisel poolel või 2010. aastal (magistritöö esitamise puhul tuleb ära märkida, milline peatükk konkursil kandideerib).

Töö tuleb esitada paberalusel ja köidetuna (koos autori kontaktandmetega) ajalooarhiivi valvelauda (J. Liivi 4, Tartu) adresseerituna Edith Seegeli nimele. Preemiale esitatud tööd säilitatakse ajalooarhiivi raamatukogus.

Töö esitamise tähtaeg on 1. august k.a.

Ajalooarhiiv on parimale tööle välja pannud rahalise preemia 3ooo krooni ning võimalusel avaldatakse uurimus ka ajalooarhiivi toimetistes. Preemia saaja kuulutatakse välja septembris.

Ajalooarhiiv alustas üliõpilastele mõeldud preemia väljaandmist juba 1996. aastal.

Preemia eemärk on motiveerida üliõpilasi tegelema arhiivinduslike probleemidega ning töötama arhiiviallikatega. Varasematel aastatel välja antud preemia kohta leiate infot arhiivikooli kodulehelt.

Info: 738 7576, 522 4076 või meilitsi aadressil edith.seegel@ra.ee