Kaartide digiteerimine

Seoses käesoleval kevadel alanud kaheaastase kaartide digiteerimisprojektiga ei ole projekti kestuse vältel võimalik paljusid kaarte uurimissaalidesse originaalidena välja tellida, samuti võib viibida juba digitud kaartide kujutiste kaardiandmebaasis nähtavaks muutmine. Kaartide ettevalmistamine (sirutamine, puhastamine, parandamine) ja digiteerimine on väga töömahukas ning selleks võib iga üksiku kaardi puhul kuluda mitu kuud. Täpsemat informatsiooni Teid huvitava kaardi kohta saab ajaloo- ja riigiarhiivi uurimissaalidest.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Projekti tulemusena lisandub digiteeritud kaartide kogusse enam kui 9000 ajalooarhiivis ja ümmarguselt 10000 riigiarhiivis säilitatavat kaarti.