Uued allikaliigid Saagas

Ajalooarhiiv on alustanud koostöös tänaste kohalike omavalitsustega 19. sajandi vallaasutuste (vallavolikogu, täiskogu, vallakohus) protokolliraamatute digiteerimist. Protokollid sisaldavad värvikat teavet talurahva elu-olu kohta 19. sajandil, need annavad lisaväärtust ka suguvõsauurijaile.
(Loe lisanduvate dokumendiliikide kohta lähemalt Saagast...)

Valdade protokolliraamatute digiteerimine on pikk ja aeganõudev protsess, uusi allikaid lisandub Saagasse vastavalt koostööle valdadega. Praegu võib Saagast leida vaid Illuka vallavalitsuse materjale.

Vaata ka Rein Raudvere kirjutist «Kodukoha ajaloo leiab huviline nüüd arvutist» 19. veebruari Maalehes.