Muutused kauglaenutuskorras

Head uurijad!

Alates uuest aastast muutub uurija jaoks mugavamaks Rahvusarhiivi kauglaenutusteenus. Kauglaenutustellimustele on kehtestatud kindlad kättetoimetamise kuupäevad:

  • ajaloo- ja riigiarhiivi jõuavad tellimused iga kuu 10. ja 25. kuupäevaks;
  • maa-arhiividesse vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui korra kuus.
Suveperioodil, 25. juunist 1. septembrini kauglaenutust ei toimu.