Küsitlus arhiivi infosüsteemi AIS kohta

Hea arhiivi virtuaalkülastaja!

Juba alates 2004. aastast on arhiivihuvilistel olnud võimalik teha otsinguid Rahvusarhiivi infosüsteemis AIS (http://ais.ra.ee),  mis sisaldab kõikide arhiivis hoiul olevate arhivaalide kirjeldusandmeid. Loodetavasti olete oma uurimistöö käigus AISiga kokku puutunud ja selle võimalustega tuttav.

AISi tehniline lahendus on praeguseks enam kui kümme aastat vana ning seetõttu on Rahvusarhiiv alustanud uue ja ajakohasema AISi kavandamist. Et uuenev arhiividokumentide otsisüsteem vastaks oma kasutajate ootustele ja vajadustele, oleme koostanud küsimustiku, mis on leitav aadressil www.ra.ee/vau/poll/

Oleme tänulikud, kui leiate aega ning panete kirja oma mõtted ja ettepanekud. Tagasisidet ootame veebruarikuu lõpuni.

Rahvusarhiiv