Politseiarhiivid ja mida kõike sealt leida võib

Alates 25. veebruarist on ajalooarhiivi vestibüülis uus näitus, huviline saab tutvuda tsaariaegsete linna ja maakonna politseivalitsuste ning nendele alluvate asutuste arhiivimaterjalidega.

Kui tänapäeval on politsei põhifunktsioon korra tagamine riigis, siis tsaariajal oli politsei tegevus tunduvalt laiem. Näituse eesmärk on näidata, mille kõigega politsei veel peale korra tagamise tegeles.

Näitus on huvilistele vaadata maikuuni.