Uued tasulised teenused Rahvusarhiivis

Uuel aastal jõustuvad uus arhiiviseadus ja arhiivieeskiri kehtestavad mitmed arhivaalide kasutamisega seotud tasulised teenused, sealhulgas:

  • uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine. Kõik vastuskirjad (v.a õiguste ja tehingute tõestamiseks väljastatavad arhiiviteatised, mis on maksustatud riigilõivuga) on tasulised, maksumus arvestatakse arhivaari töö tunnihinna alusel (5,85 eurot tund).
  • arhiivisäiliku kauglaenutamine  — 1 säilik 1 euro. Kauglaenutuskord ei muutu. Korraga saab laenutada kuni 15 säilikut ning tellimused toimetatakse sihtkohta (ajalooarhiivi ja riigiarhiivi uurimissaal, Pärnu keskraamatukogu) kaks korda kuus — 10. ja 25. kuupäevaks. Kui tellimus on vastu võetud ja kinnitatud, esitatakse tellijale arve. Kauglaenutatud säilikutega saab tutvuda pärast arve tasumist pangaülekandega või kohapeal.

Uued tasulised teenused kinnitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga ning need hakkavad kehtima 1. jaanuaril 2012.