Ajalooarhiiv sulgeb oma veebilehe

Ajalooarhiivi koduleht valmis 18. märtsil 1997, olles selle valdkonna esimene pääsuke veebis. Domeenist www.eha.ee on alguse saanud paljud tänakseks laialt kasutatavad andmebaasid ja infosüsteemid, teiste seas ka näiteks Saaga keskkond. Pikka aega oli tegemist arhiivi kõige sisukama ja kesksema kasutajakeskkonnaga.

Täna, 15 aastat hiljem, on rahvusarhiivi sisemistest arengutest tulenevalt olukord muutunud ning erinevaid arhiivinduslikke veebiväravaid mitmeid. Et lihtsustada juurdepääsu olulisele arhiiviteabele ning vähendada dubleerimist, on ajalooarhiiv otsustanud oma kodulehe käesoleva aasta jooksul sulgeda.

Alates tänasest, 1. juunist, ei uuendata enam ajalooarhiivi kodulehe sisu. Hetkel aadressilt www.eha.ee leitav informatsioon jagatakse edaspidi ära rahvusarhiivi kodulehe ning virtuaalse uurimissaali VAU vahel.

Täname kõiki oma külastajaid ja ootame teid edaspidi aadressidel www.ra.ee ja www.ra.ee/vau/.