Ostukorv (0)

Suurenda pilti
Kultuur ja rahvas

Koostanud Inna Põltsam-Jürjo ja Jüri Kivimäe

Toimetanud Helina Tamman
Kujundanud Kalle Müller
Trükkinud trükikoda Pakett

ISBN 978-9949-630-13-4

Mälestusteos «Kultuur ja rahvas» on pühendatud väljapaistva eesti ajaloolase Ea Janseni 100. sünniaastapäevale. Ea Janseni ulatuslikus ja mitmekesises teaduslikus loomingus paigutuvad kesksele kohale uurimused eesti rahvuslikust liikumisest ja selle suurkujudest, iseäranis Carl Robert Jakobsonist. Mitmete raamatute, arvukate teadusartiklite ja muu loome kõrval paistab eriliselt silma Janseni postuumselt ilmunud suurteos «Eestlane muutuvas ajas», mis kõrgub uhke monumendina Eesti ajalookirjutuse maastikul.

Käesolevasse mälestusteosesse koondatud kirjatööd sisaldavad Ea Janseni teaduspärandist saadud mõttepeegeldusi ja impulsse, igaüks eri moel. Teose autorite hulgas on nii Janseni kolleege kunagisest Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudist, õpilasi kui ka tema kaasteelisi ja tööpärandi austajaid. Meenutamaks Ea Janseni tundlikku ja elavaloomulist mõttestiili, on raamatusse lisatud tema eluloo omakäeline versioon ning pikem intervjuu ajaloolase argielust ja hoiakutest nõukogude ajal ning taasiseseisvumise aastail. Janseni tähelepanekud ja meenutused aitavad mõista tema enda kui naisajaloolase ning ka ajalukku jäänud Ajaloo Instituudi sisemist elu ja saatust.

Teose koostamine ja väljaandmine on saanud teoks Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis eestvedamisel, toetatuna Rahvusarhiivi ja Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse poolt.

20,00 €   Lisa ostukorvi