Ostukorv (0)

Suurenda pilti
Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost. 10
Ohvitseri päevaraamat. Ants Matsalo
Sarja peatoimetaja Tõnu Tannberg

Koostajad Toivo Kikkas ja Ago Pajur
Toimetaja Katre Kaju
Kujundaja Helina Tamman
Kaanekujundus: Kalle Müller

Trükitud trükikojas Auratrükk

Kolonel Ants Matsalo (1895–1945) saatus oli Eesti ohvitseri jaoks üpris tavapärane. Ta pärines paljulapselisest Mulgimaa põlistalust, sai üldhariduse Viljandi linnakoolis, mobiliseeriti ilmasõtta, läbis ohvitserikoolituse ja saadeti rindele, tegi kaasa Vabadussõja, pälvides Vabadusristi ja autasutalu, omandas sõjaväelise kõrghariduse, tõusis nii auastmes kui ka ametiredelil, arvati 1940. aastal vastutahtsi Punaarmeesse, arreteeriti juuniküüditamise aegu ja suretati GULAG-is.

Sootuks ainulaadne on aga asjaolu, et Ants Matsalo pidas päevaraamatut, mis on teadaolevalt ainus omataoline Eesti Wabariigi vanemohvitseri sulest pärinev egodokument, kujutades enesest seega tõelist rariteeti. Kolonel Matsalo päevik aastates 1931–1940 moodustabki käesoleva raamatu põhituuma. Sellele lisaks on samade kaante vahele koondatud Ants Matsalo mälestused Vabadussõjast ning tema Kõrgema Sõjakooli lõputöö.

Sisukord:
Saateks
OHVITSERI TEE. Hans Matsoni elulugu

Senised tutvustused - Pudemeid kodukandist - Paistu - Aidu - Kolube - Matsonid - Noorus (1895–1914) - Tölli vallakool - Paistu kihelkonnakool - Viljandi linnakool - Uutel radadel - Ilmasõjas (1915–1917) - Noorsõdur - Lipnikekool - Rindeohvitser - Rahvusväeosades (1917–1918) - 3. eesti jalaväepolgus - 2. eesti jalaväepolgus - Vabadussõjas (1918–1920) - 2. jalaväepolgu sünd - Tartu langemine - Murrang Aidus - Reola - Setumaal - Lätis - Sangariteod - Sõjajärgseil aastail (1920–1922) - Õppimas (1922–1926) - Alalisväe ohvitseride kursused - Kõrgem Sõjakool - Verine vahepala - Tagasi õppetööl - Väitekiri - Staabitööl (1926–1928) - II diviisi staabis - Kindralstaabis - Riviteenistuses (1928–1934) - 1. jalaväerügemendis - Sakala üksikus jalaväepataljonis - Diviisi staabiülemana (1934–1940) - I diviisis - III diviisis - «Rahvaväes» - Punaarmee komandör (1940–1941) - GULAG-i vang (1941–1945) - Univormita - Jenny - Savipõllu - Nimevahetus - Peavari - Veel kord Matsonitest ja Grünbergidest 

PÄEVARAAMAT

1931. a. - 1932. a. - 1933. a. - 1934. a. - 1935. a. - 1936. a. - 1937. a. - 1938. a. - 1939. a. - 1940. a.

MÄLESTUSED VABADUSSÕJAST

2. jalaväe polgu 5. rooduga Aido külast Irboska alla 10. jaan. – 17. veebr. 1919. a. - 2. jalaväe polgu 5. rooduga lahingutes Petseri kaitseks 17. veebruarist – 12. märtsini 1919. a. - 2. jalaväe polgu II pataljoniga kaitselahingutes edelapool Petserit 12.–25. märtsini 1919. a. - 2. jalaväe polgu 5. rooduga pealetungilahingutes lõunapool Petserit 25. märtsist – 15. aprillini 1919. a. - 2. jalaväe polgu 5. rooduga lahingutes Vastseliina ümbruses 21.–24. aprillini 1919. a.

RIIGI ÕHUKAITSE MEIE OLUDES. Kõrgema Sõjakooli lõputöö 

LISAD

Kronoloogia - Abiks kohanimedes orienteerumisel - Lühendite nimekiri - Kasutatud allikad ja kirjandus - Isikunimede register

25,00 €   Lisa ostukorvi