Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Eestimaa kroonupalat; EAA.178; 1767-1920
Üldosakond
Sari
Nekrutiosakond
Sari
I osakond
Sari
II osakond
Sari