Hooned ja kinnistud

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu hoonete ja kinnistute omandiõiguse kohta, samuti tööstusettevõtete, laevaosakute ja väärtpaberite omamise kohta kuni 1940. aastani. Päringutele vastamisel on peamiselt aluseks kinnistusamet, talundilehed, laenutoimikud; kaubandus-tööstuskoja äriregister, majandusministeerium, siseministeerium, veeteede amet jm (kõik kuni 1940), hooneregistritoimikud (nõukogude periood kuni 2003), EVP keskregister (kuni 2007).

Palun esitage võimalikult täpsed andmed objekti kohta:

Hooneregistritoimikud sisaldavad asendiskeeme, hoonete plaane ja jooniseid, kinnistusametites hoonete plaane ei ole. Rohkem teavet leiab virtuaalse uurimissaali VAU rubriigist "Kinnistud ja hooned".

NB! Projektidest ja plaanidest valmistatakse paberkoopiaid (1 euro) ja digitaalkoopiad (0,20 eurot).

Kui soovite dokumentidest lihtkoopiaid (tõendamata koopiad), palume vormistada tavaline koopiatellimus.

Riigilõivuga 15 eurot on maksustatud arhiiviteatis (riigilõivuseaduse § 346). Riigilõivu makseteade saadetakse päringu esitajale kohe pärast päringu läbivaatamist. Päring võetakse töösse siis, kui riigilõiv on tasutud, ning sellele vastatakse 30 päeva jooksul.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot,  makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist.


Tärniga * märgitud väljad on kohustuslikud

Taotluse esitaja andmed
Esindatav asutus
Kui Sa ei esinda asutust, palun jäta see osa lihtsalt tühjaks!
Notaribürood esindades
Taotluse esitaja eelistused

Taotluse sisu

Palun kirjutage turvakood kõrvalolevasse kasti.

Te  valisite kättesaamise viisiks e-kirjaga saadetava digitaalselt allkirjastatud teatise.

Digitaalselt allkirjastatud arhiiviteatis on spetsiaalses digitaalallkirja vormingus fail või failid.

Digitaalallkirja olemust ning selle kasutamist reguleerib Eestis "Digitaalallkirja seadus". Digiallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendi vastuvõtmiseks ja digitaalallkirja kehtivuse kontrollimiseks kasutatakse Eesti Sertifitseerimiskeskuse väljatöötatud tarkvara DigiDoc Client.

Kas olete kindel, et soovite digitaalselt allkirjastatud teatist?