Teated

2014 ×
1 - 8 / 8
Uus riigilõiv ja uued teenuste hinnad
1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus riigilõiv arhiiviteatiste väljastamise eest. Arhiiviteatise taotlemisel tuleb uuest aastast riigilõiv tasuda juba päringu esitamisel. Samuti muutuvad uuest aastast paljude Rahvusarhiivi tasuliste teenuste hinnad.
18. detsembril on Liivi tn maja avatud lühendatult
18. detsembril on Rahvusarhiivi Liivi tn maja Tartus avatud kell 9-15 ja uurimissaal kell 9-14.
Pühade aeg Rahvusarhiivis!
Rahvusarhiivi Tallinna ja Tartu uurimissaalid on 23. detsembril avatud kell 9-13. 24. detsembrist kuni 2. jaanuarini on uurimissaalid suletud!
Veebikasutuse tõrked 5. detsembril
Reedel, 5. detsembril vahemikus kell 15-18 võib esineda tõrkeid meie veebi ja mitme andmebaasi kasutuses.
Eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäev
Rahvusarhiiv annab oma panuse eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäeva tähistamisse seltside ajaloo allikate digiteerimisega.
Ajalooarhiivi sünnipäev reedel, 16. mail
16. mail, ajalooarhiivi sünnipäeval toimub traditsiooniline avatud uste päev Tartus ajalooarhiivis. Lisaks tavapärastele ekskursioonidele saab seekord kuulata uurimissaaliloengut 1889. aasta justiitsreformist (lektor Toomas Anepaio) ning vaadata samateemalist näitust. NB! Uurimissaal on avatud 9.00 — 13.30
Üleskutse kasutajauuringus osalemiseks
Palume Teie lahket abi Eesti-Läti-Vene arhiivide ühisprojekti Cross Border E-archive jaoks vajaliku kasutajauuringu läbiviimisel. Kasutajauuringus osalemiseks tuleb täita ankeet vastates kuuele valikvastusega küsimusele.
Uued allikad Eesti kooli ajaloo kohta
Nüüd on digiteeritud ajaloolase Endel Laulu pikaajalise uurimistöö käigus tehtud märkmed ja väljakirjutused, samuti Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist ja Läti Riiklikust Ajalooarhiivist tellitud mikrofilmid allikatest, kus leidub andmeid Eesti koolide kohta.