Rahvusarhiivi kõik majad on avatud tavapärastel aegadel

Uurimissaalides jälgime 25% täituvuse nõuet, seega palume võimaluse korral lükata uurimissaalikülastus edasi ja kasutada arhiivi virtuaalseid keskkondi. 

Kui planeerite pikemat külastust, siis soovitame ette helistada vastava uurimissaali telefonil:

Tartus 738 7521

Tallinnas 693 8666

Rakveres 323 2160

Valgas 766 8870