Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad
Eestimaa kroonupalat
Arhiiv EAA.178 1767-1920
Eestimaa kubermangu väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.37 1835-1918
Harjumaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.47 1854-1918
Jamburgi maakonna väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.3035 1874-1919
Järvamaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.49 1863-1918
Läänemaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.50 1863-1918
Pärnumaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.316 1840-1918
Saaremaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.318 1797-1919
Tartumaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.314 1831-1919
Viljandimaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.317 1885-1918
Virumaa sõjaväeülem
Arhiiv EAA.78 1867-1918
Virumaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.48 1852-1917
Võrumaa väeteenistuskomisjon
Arhiiv EAA.315 1874-1917
Mis on sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad?
Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad sisaldavad andmeid väeteenistusealiste noormeeste kohta.
Ülevaade sõjaväeteenistuskohustusest Balti kubermangudes
Koostanud ajalooarhiivi arhivaar Anne Maasikas, 2005
Väeteenistuskomisjonide jaoskondade nimekiri
Harjumaa, Jamburgi maakond, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Viljandimaa, Virumaa, Võrumaa