Suguvõsauuringud

Arhiiv ei paku suuremahulist uurimustööd ega koosta sugupuud, kuid juhatab allikate juurde, mida uurija iseseisvalt kasutada saab.  NB! Selle vormi kaudu ei saa taotleda arhiiviteatist, vaid esitada huvipäringu perekonnasündmuste kohta enne II maailmasõda. Arhiivis on hoiul kirikukoguduste ja omavalitsuste nimekirjad, samuti mitmesugused isikutoimikud.

Palun esitage võimalikult täpsed andmed isikute kohta:

Nõukogude perioodi kohta tasub infootsinguid alustada kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuarhiivist. Tallinna linnas elanute kohta tuleb päring esitada Tallinna linnaarhiivile. Rohkem teavet iseseisva suguvõsa-uurimise kohta leiab VAU rubriigist Suguvõsauurimine ning allikad digikogust Saaga.

Huvipäringu lahendamise teenustasu on 15 eurot. Makseteade saadetakse päringu esitajale  pärast töö valmimist.


Tärniga * märgitud väljad on kohustuslikud

Taotluse esitaja andmed
Esindatav asutus
Kui Sa ei esinda asutust, palun jäta see osa lihtsalt tühjaks!
Notaribürood esindades
Taotluse esitaja eelistused
Taotluse sisu

Palun kirjutage turvakood kõrvalolevasse kasti.

Te  valisite kättesaamise viisiks e-kirjaga saadetava digitaalselt allkirjastatud teatise.

Digitaalselt allkirjastatud arhiiviteatis on spetsiaalses digitaalallkirja vormingus fail või failid.

Digitaalallkirja olemust ning selle kasutamist reguleerib Eestis "Digitaalallkirja seadus". Digiallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendi vastuvõtmiseks ja digitaalallkirja kehtivuse kontrollimiseks kasutatakse Eesti Sertifitseerimiskeskuse väljatöötatud tarkvara DigiDoc Client.

Kas olete kindel, et soovite digitaalselt allkirjastatud teatist?