Tere
tulemast!
Tere tulemast!
Rahvusarhiiv ootab vabatahtlikke appi vallakohtute ühisloomes kaasa lööma. Oleme tänulikud igaühele, kes aitab meie esivanemate lugusid sisestada ja nende häält taas kuuldavaks teha! ...loe veel

Rahvusarhiiv ootab vabatahtlikke appi vallakohtute ühisloomes kaasa lööma. Oleme tänulikud igaühele, kes aitab meie esivanemate lugusid sisestada ja nende häält taas kuuldavaks teha!

 

Rahvusarhiivis on hoiul ligi 450 tsaariaegse vallakohtu paar tuhat protokolli- ja lepinguraamatut, mis kätkevad endas üksikasjalikku teavet eesti talurahva majanduslike ja sotsiaalsete suhete, eluolu ja hoiakute kohta.

Need värvikad ajalooallikad on lisaks ajaloolastele, etnoloogidele, filoloogidele ja teistele uurijatele põnevad lugeda ka kõigile perekonna- ja kohaloo huvilistele, sisaldades infot kaugete esivanemate ja kodukandi rahva tegemiste kohta. Materjal on jõukohane ka kooliõpilastele ja pakub häid võimalusi iseseisvaks tööks, aidates elavdada õpikute üldistavat käsitlust ning tuua ajalugu kodukohale lähemale.

Vallakohtute protokolliraamatud on juba aastaid digiteerituna Saagas kättesaadavad, kuid huvipakkuva info leidmiseks on tulnud need seni leht-lehelt ja rida-realt läbi lugeda. Siinses ühisloomekeskkonnas saab iga vabatahtlik valida endale sobiva piirkonna ning asuda käsikirjaliste eestikeelsete kohtuprotokollidega tutvust tegema. Protokolle sisestades, temaatiliselt jaotades ning tekstis esinevaid nimesid märgendades saab igaüks anda oma kaaluka panuse, et see seni peidus olnud info muutuks edaspidi kiirelt leitavaks ja hõlpsalt seostatavaks. Tuttavate paikade ja suguvõsadega seotud vanu kohtulugusid jätkub kindlasti igale ajaloohuvilisele.

Ühisloomerakendus on valminud koostöös Tartu Ülikooli projektidega 1860-80 vallakohtuprotokollid kultuurimälu kandjana (2017–2018, EKKM17-458 Haridus- ja Teadusministeerium) ja Ajalooliste tekstide automaatse analüüsi võimalused Eesti 19. sajandi vallakohtuprotokollide näitel (2019–2023, EKKD29 Haridus- ja Teadusministeerium) ning Euroopa Komisjoni kaasfinantseeritava programmi Loov Euroopa Kultuur 2014–2020 projekti Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ Network toetusel.