Kuu kohtulugu
Räpina: Protokolliraamat (1871-1891)
15.10.1873

Karl Parmason Rendi perremees Tosite külläst kaibas neide 10ne wakka kartowle perräst mis temmäl rehnungist pudus jäi No 187 al, Peter Songe polest wasto wõtmisse perräst, ja tahhab tunnistuste läbbi selges tettä et Peter Songe wälja massas

Karl ütleb 82 wakka Kartowlid winud Ossatnas

Peter ütleb 72 wakka om Karl Ossatnas kartowlid winud.

Kondra Kristjan Toding tunnistas et Karl Parmason kartowlid Ossatnas om winud 13, ja 19 wakka kewwaja

Peter Songe üttel, et Karl Parmason om talwel 50 wakka winud, ja kewwädi om 22 wakka, kokko 72 wakka

Kondra Kristjani tunnistusse perrä om Karl Parmason kewwädi 32 wakka winud, ja Kristjani tunnistusse perrä tulleb 82 wakka wäljä.

Kohhus mõistis et Kondra Kristjan Todingi tunnistusse perrä peab Peter Songe 82 wakka kartowle eest Karl Parmasonil wäljä masma ni et selle 10 wakka eest 3 R 50 kop ka ärrä saap masseto.

§773 om ette kulutedo.

Peter pallel prottokoli


Sisestaja: Ahto Klaos
  • »
  • MAI (2021)