Kuu kohtulugu
Loopre: Protokolliraamat (1871-1890)
15.11.1883

Loopre mõisa pärrishärra Jakob Zwiebelberg, kes praego 80 aastad wanna on, pallus kogukonna kohtu protokolli raamatusse maha kirjutada, et tema oma wirthschaftipidaja proua Anna Birki, kes teda arwata kolmkümend aastad teeninud ja praego 55 aastad wana on, omale kassolapseks wõttab.

Anna Birk olli kohtu ees ja lubbas Loopre mõisa pärris härrale Jakob Zwiebelberg kasso lapseks hakkata.

Mõisteti: Seda protokolli raamatusse maha kirjotada.

Peakohtumees Jaak Luik

Kohtumees: Jürri Riiner XXX

dito Hans Pau


Sisestaja: Pille Mäerand
  • »
  • JUUNI (2022)