Näitan 155 774 protokollist 1-20.
#
Protokolli tekstDaatumVallakohusSäiliku pealkiriLeidandmedKaaderNumber
1 Jüri Soots kaebab hra A. Kurikofi kui Peeter Widrikse kuratori wastu, kõrtsi rentimise kauba... Loe veel19.07.1885Pärnu > Halliste > PenujaPenuja: Penuja kogukonnakohtu protokolliraamat (1885-1888)EAA.4711.1.113159
2 Kaebas Holstre mõisa valitseja Hain Henno Rasillamoosi talu peremehe Hans Rasild peale et... Loe veel27.02.1870Viljandi > Paistu > HolstreHolstre: Protokolliraamat (1869-1873)EAA.3671.1.107134
3 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus läts jälle kost ärra. XXX 19.05.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.22
4 Pebo Tönnis Illissoni Oksjoni piddamine sel 11. Märtsil 1869   11.03.1869Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1869-1870)EAA.3482.1.5366
5 Ärakiri. Kontraht. Rentnik Tönno Nettan wõtab seda Sikka metsawahi kohta kolme aasta peale,... Loe veel02.07.1899Harju > Kose > PalverePalvere: Lepinguraamat (1891-1908)EAA.2749.1.438,39,402
6 Kohtumees Mihkel Kertin maksis Jaak Soole Abiast Johan Akerberg käest sesse nõutud 5 rubla... Loe veel09.08.1885Pärnu > Halliste > PenujaPenuja: Penuja kogukonnakohtu protokolliraamat (1885-1888)EAA.4711.1.117182
7 1) Kohto ette tulli Ann Milder ja kaebas: et Jaan Reinbergi Ann ei anna mitte temma kassukad... Loe veel10.10.1864Järva > Järva-Jaani > KarinuKarinu: Protokollid (1863-1867)EAA.1099.1.1517
8Ei olnud mingisuggust asja selletamist.25.11.1870Harju > Hageri > KohilaKohila: Rabivere vallakohtu protokolliraamat (1867-1885)EAA.3071.1.3612934
9 Kohtu een kaibas Gusta Assi: Et temmal olla rehhe all keswa kott olnu kelle sissen 8 mõõtu... Loe veel09.10.1874Võru > Kanepi > KrootuseKrootuse: Hurmi valla kohtuistungite protokollid (1873-1881)EAA.1143.1.62530
10 Kaibas Paap Parmann et Johann Käis ollew temmale üttelnud kooli kohtu pääl et Paap Parmann ollew... Loe veel23.10.1884Võru > Räpina > KahkvaKahkva: Protokolliraamatud (1884-1887)EAA.3369.1.620176
11Sullane Johan Ritzo kaebas et temmal juba ühe aasta ees selle Sullase Jaan Karro käest hobbose... Loe veel27.03.1843Viljandi > Paistu > HolstreHolstre: Protokolliraamat (1843-1848)EAA.3671.1.47
12 I.Mulgo om tühi. 2 2/3 Peiwa Maa Se tühja Tallo asse, om Parmo Margusse Wille Maa ühte... Loe veel21.04.1826Tartu > Rõngu > AakreAakre: Protokolliraamat (1826-1841)EAA.3202.1.16
13 Wiimse kohtopääwa protocoll sai ette loetud ja hoigeks kiidetud. Kohto moistmist ei olnud. 12.1867Harju > Juuru > JuuruJuuru: Atla ja Juuru vallakohtu protokolliraamat (1867-1870)EAA.2626.1.12
14 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus lats jälle kost ärra. XXX 26.05.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.22
15 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus läts jölle kost ärra. XXX 16.06.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.23
16 1) Hans Kelgo tulli ette ja kaebas: Ann Reinberg on tema kue ärra warrastanud moisa wälja... Loe veel10.10.1864Järva > Järva-Jaani > KarinuKarinu: Protokollid (1863-1867)EAA.1099.1.1518
17 Maidla koggokonna kohto maiasse ollid kohtu korra pärrast kokku tulnud ja istusid kohtu laua... Loe veel08.01.1877Harju > Juuru > JuuruJuuru: Maidla vallakohtu protokolliraamat (1877-1882)EAA.2626.1.2211
18See Loodi Perremees Jaak Saar ja tema Pois Jaak Saar tulliwat ja andsit ülles, et neil ollewad... Loe veel20.02.1843Viljandi > Paistu > HolstreHolstre: Protokolliraamat (1843-1848)EAA.3671.1.45
19 Astus kohto ette: Hans Jürri Segner on Moisa metsast 6 posti raijunud ja tahtnud linna... Loe veel24.02.1872Harju > Hageri > KohilaKohila: Sutlema-Lümandu vallakohtu protokolliraamat (1867-1879)EAA.3071.1.3610283
20
Ärakiri. Rendikontraht. Rentnik Mart Loik wõtab seda Annoka metsawahi kohta kolme aasta peale,... Loe veel02.07.1899Harju > Kose > PalverePalvere: Lepinguraamat (1891-1908)EAA.2749.1.440,41,42,433