Vallakohus
Aadma
Lepingute raamat (1875-1890)
2 sisestatud / 12 kokku
suletud
0 sisestatud / 73 kokku
avatud
7 sisestatud / 138 kokku
lõpetamata
2 sisestatud / 106 kokku
lõpetamata