Näitan 21 582 protokollist 1-20.
#
Protokolli tekstDaatumVallakohusSäiliku pealkiriLeidandmedKaaderNumber
1 Jüri Soots kaebab hra A. Kurikofi kui Peeter Widrikse kuratori wastu, kõrtsi rentimise kauba... Loe veel19.07.1885Pärnu > Halliste > PenujaPenuja: Penuja kogukonnakohtu protokolliraamat (1885-1888)EAA.4711.1.113159
2Nr 7 koolmeistre laud n kölguse eest 2 rubla n 8 koppikat ärra masseto Räppinä kohto mehhe... Loe veel03.08.1859Võru > Räpina > RäpinaRäpina: Protokolliraamat (1856-1891)EAA.3400.1.14
3 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus läts jälle kost ärra. XXX 19.05.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.22
4 Pebo Tönnis Illissoni Oksjoni piddamine sel 11. Märtsil 1869   11.03.1869Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1869-1870)EAA.3482.1.5366
5Tullivat see Lesk Marry Käriks ja see Lesk Tõnnis Tõnnisson ja andsit ülles, et nemmat toise... Loe veel27.03.1843Viljandi > Paistu > HolstreHolstre: Protokolliraamat (1843-1848)EAA.3671.1.47
6 Ärakiri. Kontraht. Rentnik Tönno Nettan wõtab seda Sikka metsawahi kohta kolme aasta peale,... Loe veel02.07.1899Harju > Kose > PalverePalvere: Lepinguraamat (1891-1908)EAA.2749.1.438,39,402
7 Kohtumees Mihkel Kertin maksis Jaak Soole Abiast Johan Akerberg käest sesse nõutud 5 rubla... Loe veel09.08.1885Pärnu > Halliste > PenujaPenuja: Penuja kogukonnakohtu protokolliraamat (1885-1888)EAA.4711.1.117182
8 1) Kohto ette tulli Ann Milder ja kaebas: et Jaan Reinbergi Ann ei anna mitte temma kassukad... Loe veel10.10.1864Järva > Järva-Jaani > KarinuKarinu: Protokollid (1863-1867)EAA.1099.1.1517
9Ei olnud mingisuggust asja selletamist.25.11.1870Harju > Hageri > KohilaKohila: Rabivere vallakohtu protokolliraamat (1867-1885)EAA.3071.1.3612934
10Ette tulnud keddaki10.10.1869Järva > Järva-Jaani > EinmanniEinmanni: Kohtuprotokollid (1866-1876)EAA.2531.1.823
11 Serrewerre koggokonna kohtus sel 24mal Mai 1868 Koos ollid koggokonna kohto wannem Adam... Loe veel24.05.1868Järva > Türi > SärevereSärevere: Kohtuistungite protokollid (1886-1890)EAA.2532.1.41026
12  Ado Wenzli kaibas sist et Hindrik Markwart ollewa öösel ümber hulkno nink on Ado Wenzlid... Loe veel05.07.1876Võru > Urvaste > VaabinaVaabina: Protokollid (1876-1879)EAA.3379.1.2245
13Sullane Johan Ritzo kaebas et temmal juba ühe aasta ees selle Sullase Jaan Karro käest hobbose... Loe veel27.03.1843Viljandi > Paistu > HolstreHolstre: Protokolliraamat (1843-1848)EAA.3671.1.47
14 I.Mulgo om tühi. 2 2/3 Peiwa Maa Se tühja Tallo asse, om Parmo Margusse Wille Maa ühte... Loe veel21.04.1826Tartu > Rõngu > AakreAakre: Protokolliraamat (1826-1841)EAA.3202.1.16
15 Wiimse kohtopääwa protocoll sai ette loetud ja hoigeks kiidetud. Kohto moistmist ei olnud. 12.1867Harju > Juuru > JuuruJuuru: Atla ja Juuru vallakohtu protokolliraamat (1867-1870)EAA.2626.1.12
16 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus lats jälle kost ärra. XXX 26.05.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.22
17 Tenna et olnud mittage ette wötta nink se koggokonna kohus läts jölle kost ärra. XXX 16.06.1823Viljandi > Helme > LõveLõve: Protokolliraamat (1823-1828)EAA.3482.1.23
18 Ging ein aus dem 1. Kirchspielsgericht ische Monatenschrift für den Monat April 1840 sub No... Loe veel24.04.1840Pärnu > Pärnu-Elisabethi > ÜlejõeÜlejõe: Protokolle (1840)EAA.5225.1.14
19 1) Hans Kelgo tulli ette ja kaebas: Ann Reinberg on tema kue ärra warrastanud moisa wälja... Loe veel10.10.1864Järva > Järva-Jaani > KarinuKarinu: Protokollid (1863-1867)EAA.1099.1.1518
20
Karel Kaer ja Gustaw Nikke leppisid omma wahhel nenda, et Gustaw NikkestKarel Kaerile panti... Loe veel21.03.1878Tartu > Kodavere > AlatskiviAlatskivi: Protokolliraamat (03.02.1878-09.02.1884)EAA.1110.1.81244