Kuu kohtulugu
Kahkva: Protokolliraamatud (1876-1882)
25.02.1880

Kaiwas Juula Ferrepson, et Kustaw Urgard ei maswat temale järgmist nöudmist ära:

1 willane palto wäärt 8 rubl
1 pensak wäärt 4 rubl.
1 paar willaset pükse wäärt 3 rubl.
1 paar poowwilla wäärt 2 rubl.
5 paar linatsid wäärt 5 rubl.
10 wastast linast hamet wäärt 10 rubl.
4 paari wastsit sukke a' 50 K. wäärt 2 rubl.
8 paari wastsit linatset jallarätti a' 40 K. wäärt 3 rubl. 20 kop.
4 paari kindit a' 40 Kop wäärt 1 rubl 60 kop.
1 kätterät wäärt 1 rubl.
1 külealutselina wäärt 2 rubl.
1 pääalutse kott wäärt 60 kop.
selget raha 12 rubl
Summa 54 rubl. 40 kop.
Latse kaswatamise raha 100 rubl.
Üleültse 145 rubl. 40 kop.

Wastutas Kustaw Urgard, et tema käen ei olewat midagi neist nimiteduist asjost, mis om olnu, se om tagasi antu. Et tema latse esa om, seda es saa tema ka salata. Päälegi olewat tema Juula Ferrepsonile 15 rubl. raha andnu, selle eest saanu tema häste Juula man magada; 2 rubl. andnu tema Juula welele laulatamise tähe talitamises ja 2 rubl. Preestrile laulatamise tarbis.

Otsus.

Lepsiwa ära niida, et Kustaw Urgard lubab Juula Ferepsoni ära wõtta, kui teda tulewal sügisel söateenistuste wasta ei wõeta, ent kui teda söateenistuste wasta ära wõetas, sis ei ole kummalgi kumma käest midagi nöudmist.

Mõlemba olliwa rahul.

Pääkohtomees Johan Lepland

Kohtomees Jaan Kirhäiding

Kohtomees Josep Oinberg

Kirjotaja D. Otsing <allkiri>


Sisestaja: Ahto Klaos
  • »
  • OKTOOBER (2020)