Säilikute tellimine

Uurimissaalitellimused tuleb esitada VAU kaudu.

  • Klõpsake sakil "Tellimused", logige sisse või registreerige end uurijaks.

  • Sisestage säiliku leidandmed samal kujul nagu need on arhiivi infosüsteemis AIS (nt EAA.2100.1.123).

  • Valige tellimuse liigi alt laenutus ja määratlege kasutuseesmärk.

  • Klõpsake nupul "Lisa". Tellimused kuvatakse jaotises "Kinnitamata tellimused".

  • Kõik tellimused tuleb sisestada ja lisada ükshaaval.

  • Enne kinnitamist on võimalik tellimusi muuta ja kustutada.

  • Kinnitage tellimus klõpsates nupul "Kinnita". Tellimused saab korraga kinnitada, kui teete linnukese lahtrisse "Märgi kõik" ning klõpsate nupul "Kinnita laenutustellimus".

  • Kinnitatud tellimused liiguvad sakile "Esitatud".

Tellimuste liikumist saab jälgida sakil "Esitatud", nt märkus Uurimissaalis tähendab, et tellitud säilikud on hoidlast Teie nimele uurimissaali välja võetud ja neid saab uurima tulla. Tellimusi hoitakse uurimissaalis kuu aega, soovi korral saab tellimuse tähtaega pikendada. Korraga võib uurimissaali tellida kuni 15 säilikut. 

Meili teel me tellimusi vastu ei võta, vaid suuname uurija VAU-keskkonda. Kohapeal on võimalik tellimusi täita ka uurimissaali arvutis. Soovitame säilikud enne külastust ette tellida, kuna hoidlad asuvad eri majades ning tellimuste täitmine võib võtta rohkem aega.

Tellimusi saab VAUs esitada Tartu, Tallinna, Rakvere ja Valga uurimissaalidesse. Sellisel juhul on AISis säiliku detailvaates kuvatud nupp "Telli". Filmiarhiivis hoiul olevaid säilikuid VAU kaudu praegu tellida ei saa ning tellimus tuleb filmiarhiivile saata meilitsi.   

Juurdepääs avalikele arhivaalidele on vaba ning nende kasutamine on tasuta (v.a koopiate tellimine). Õigusaktidest tulenevalt on mitmetele arhivaalidele kehtestatud juurdepääsupiirangud ning täita tuleb juurdepääsutaotlus. Piirangutest teavitatakse Teid pärast tellimuse esitamist, vastav info on leitav ka  sakil "Esitatud". VAUs saab täita juurdepääsutaotluse ja selle digitaalselt allkirjastada. Taotluse võib täita ka uurimissaalis kohapeal.

Üldinfo uurimissaalide kohta

Uurimissaali esmakordsel külastamisel tuleb esitada isikuttõendav dokument. Uurija on kohustatud järgima arhiivimaterjalide kasutamist puudutavaid seadusandlikke akte ning uurimissaali eeskirjaUurimissaali avariiuleil leidub mitmesugust arhiivitöös vajalikku kirjandust, nagu entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, ajakirjandusväljaandeid jms. Tartu ja Tallinna uurimissaalis on uurijate jaoks WiFi-ühendusega arvutitöökohad. Lubatud on isepildistamine.

Tallinna ja Tartu uurimissaalides on võimalik tutvuda ka raamatukogu trükistega, nende otsimisel ja tellimisel on abiks andmebaas ESTER.