Paleograafia

Suur osa arhiiviallikatest on kirjutatud vanas kirjaviisis ning eeldab uurijatelt vastava kirja lugemise oskust. Pakume siinkohal algajale ajaloohuvilisele võimalust omandada kogemusi ning vilumust käsi- ning trükikirjas  tekstide lugemisel.

Lugemisharjutusi saad teha PALEOGRAAFIA ÕPPEKESKKONNAS. Tekstid on järjestatud lihtsamalt keerulisemale.