Ekskursioonid

Rahvusarhiivi arhiive on võimalik külastada ekskursioonide käigus. Tutvustame erinevaid hoidlaid, töö- ja ametiruume, samuti uurimissaale ja raamatukogusid ning mõistagi on võimalus oma silmaga näha sajanditevanuseid ja uuemaidki unikaalseid arhivaale. Ekskursioonide sujuvaks läbiviimiseks soovitame grupi suuruseks kuni 20 inimest. Ekskursioonid on tasuta, külaskäigu kestuse saab arhiivitöötajaga kokku leppida. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele pakume ka arhiivitunde kas arhiivis või koolis, soovitame selleks tutvuda arhiivikooliga.

Täpsema teabe saamiseks ja erisoovide lahendamiseks nii ekskursioonide kui ka arhiivitundide korraldamiseks palume registreerida oma soov rahvusarhiivi kodulehel.

Kontaktisikud on:

Tallinnas (Maneeži 4 ja Madara 24) Tiina Männapsoo: tiina.mannapsoo@ra.ee, 693 8658.

Tartus (Nooruse 3) Liisi Pabstel, liisi.pabstel@ra.ee, 738 7582.

Filmiarhiivis (Ristiku 84) Lea Tegelmann: lea.tegelmann@ra.ee, 693 8637.

Rakvere ja Valga arhiivi külastamiseks palume ühendust võtta vastava osakonna juhatajaga.