Kauglaenutus

Mida teha, kui soovitud säilik asub hoopis teises linnas ning pole võimalik seda kohapeale uurima minna? Arhiiv pakub lahendusena kauglaenutusteenust.

Kauglaenutuse eesmärk on võimaldada uurijatel kasutada arhivaale teistest arhiividest (v.a filmiarhiivist). Arhivaale saab tellida Tartust Tallinnasse ja vastupidi. Tellimused liiguvad üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu 10. ja 25. kuupäeva paiku (v. a 25. detsembril). Kauglaenutamine on tasuline — 1 arhiivisäilik 1 euro.

Tellimuse saab esitada VAUs: klõpsake sakil "Tellimused", seejärel logige end uurijana sisse või registreerige end uurijaks, sisestage arhiiviviide ja valige tellimuse liigi alt kauglaenutus. Korraga saab tellida kuni 15 arhivaali laenutustähtajaga üks kuu. Kui arhiiv on tellimuse vastu võtnud, esitatakse tellijale arve. Kauglaenutatud säilikutega saab tutvuda pärast teenuse eest tasumist pangaülekandega või sularahas kohapeal.

Tähelepanu! Kõiki arhivaale pole siiski võimalik kauglaenutada, nagu näiteks suuremõõtmelisi säilikuid (registreid, kaarte, kartoteeke) ja projektdokumentatsiooni. Siin saab tutvuda nimekirjaga, kus  on loetletud fondid ja allikagrupid, mida kauglaenutusena ei väljastata. Klienditeenindaja võtab vajaduse korral uurijaga ühendust ja täpsustab tingimusi.

Kauglaenutatud arhivaalide kasutamise kohta saab lugeda uurimissaali ja kauglaenutuse eeskirjast.