Arhiiviallikatele viitamine

Igaühel kujuneb välja oma viis andmete kogumiseks ja esitamiseks. Põhimõtted andmete esitamisel tuleks juba töö algul läbi mõelda ja edaspidi seda järgida. Allikatest väljakirjutusi tehes soovitame alati endale üles märkida ka uuritava allika viited. Andmete esitamisel tekib tihti küsimus, kuidas viidata.

Alates 2016. aasta kevadest ei ole enam kasutusel ajalooarhiivi ja riigiarhiivi nimetusi, vaid tegemist on ühe ühtse rahvusarhiiviga. Seoses uue peahoone Noora avamisega ning kogude ulatusliku ümberkolimisega ei näita ka senised arhiiviviidete eesliited EAA, ERA, ERAF, LAMA, SAMA jne enam säilikute füüsilist asukohta. Tegemist on vaid osaga fonditähisest, mis kuulub kokku fondinumbriga (nt EAA.854, ERA.31, ERAF.1). Näiteks säilitatakse ERAF-tähisega fonde alates 2017. aastast Tartus, ERA-tähisega säilikuid hoitakse nii Tallinnas kui Tartus. Fondi asukohainfo on leitav arhiivi infosüsteemist AIS.

Arhiiviallikatele viitamisel:

 • Kirjutage leidandmed AISis esineval kujul, kasutades fondi, nimistu ja säiliku numbrite eraldamiseks punkte: EAA.5100.1.378

Teadustöödes:

 • Lisage arhiiviviite ette rahvusarhiivi tähis: RA, EAA.5100.1.378
 • Kasutatud allikate loendis viidake asutusena rahvusarhiivile ja esitage seejärel fondide loetelu.
  • EAA.5100 Pärnu suurgild
  • ERA.31 Riigikantselei
  • LAMA.532 Haapsalu Rajooni Ametiühingute Nõukogu
 • Ärge püüdke fonde grupeerida nende asukohtade järgi ega tõlgendada fonditähiste eesliiteid EAA, ERAF jne.

Digiteeritud allikale viitamisel veebis (e-kirjas, foorumis, ajaveebis vm):

 • Ärge kopeerige linki brauseri aadressiribalt, vaid kasutage VAU lingimärkmiku võimalusi. Lisaks lühemale formaadile on VAU linkide puhul tegu püsilinkidega.