Paleograafia

Suur osa arhiiviallikatest on kirjutatud vanas kirjaviisis ning eeldab uurijatelt vastava kirja lugemise oskust. Pakume siinkohal algajale ajaloohuvilisele võimalust omandada kogemusi ning vilumust käsi- ning trükikirjas tekstide lugemisel.

Lugemisharjutusi saad teha paleograafia õppekeskkonnas.