Ekskursioonid ja arhiivitunnid

65a7d7f8aa17c_Ekskursioonid ja arhiivitu

Rahvusarhiivi haridusteemad on koondatud arhiivikooli

Rahvusarhiivi arhiive on võimalik külastada ekskursioonide käigus. Tutvustame

  • erinevaid hoidlaid,
  • töö- ja ametiruume,
  • uurimissaale ja raamatukogusid,
  • sajanditevanuseid ja uuemaid unikaalseid arhivaale.

Ekskursioonide sujuvaks läbiviimiseks soovitame grupi suuruseks kuni 20 inimest.

Ekskursioonid on tasuta, külaskäigu kestuse saab arhiivitöötajaga kokku leppida.

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele pakume ka arhiivtunde kas arhiivis või koolis.

Täpsema teabe saamiseks ja erisoovide lahendamiseks nii ekskursioonide kui ka arhiivitundide korraldamiseks palume registreerida oma soov rahvusarhiivi kodulehel.

Kontaktisikud

Tallinn, Maneeži 4 ja Madara

Tartu, Nooruse 3

Filmiarhiiv, Ristiku 84

Valga, Vabaduse 6

Rakvere, Näituse 23