Ekskursioonid ja arhiivitunnid

Rahvusarhiivi haridusteemad on koondatud arhiivikooli

Rahvusarhiivi arhiive on võimalik külastada ekskursioonide käigus. Tutvustame

  • erinevaid hoidlaid,
  • töö- ja ametiruume,
  • uurimissaale ja raamatukogusid,
  • sajanditevanuseid ja uuemaid unikaalseid arhivaale.
Ekskursioonide sujuvaks läbiviimiseks soovitame grupi suuruseks kuni 20 inimest.
Ekskursioonid on tasuta, külaskäigu kestuse saab arhiivitöötajaga kokku leppida.

Põhikooli- ja gümnaasiumi-õpilastele pakume ka arhiivi- tunde kas arhiivis või koolis.

Täpsema teabe saamiseks ja erisoovide lahendamiseks nii ekskursioonide kui ka arhiivitundide korraldamiseks palume registreerida oma soov rahvusarhiivi kodulehel.

Kontaktisikud


Tallinn
Maneeži 4 ja Madara 24
Tiina Männapsoo, tiina.mannapsoo@ra.ee, 693 8658
Tartu
Nooruse 3
Liisi Pabstel, liisi.pabstel@ra.ee, 738 7582
Edith Eskor, edith.eskor@ra.ee, 738 7583
Filmiarhiiv
Ristiku 84
Lea Tegelmann, lea.tegelmann@ra.ee, 693 8637
Valga
Vabaduse 6
Liisi Pabstel, liisi.pabstel@ra.ee, 738 7582
Edith Eskor, edith.eskor@ra.ee, 738 7583
Rakvere
Näituse 23
Tiina Männapsoo, tiina.mannapsoo@ra.ee, 693 8658