Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ajakiri Tuna 2/2018

Ajakirja Tuna 2018. aasta 2. number on taas ahvatlevalt mitmetahuline ja sisult priske. Essee rubriigis kirjutab Mihkel Mutt ajaloomälestiste ettesaatmisest, tõstatades biograafiate koostamise hääbumise küsimuse kaasaja pisteliste või puuduvate elulooliste andmete olemasolu tõttu. Uurimistööde osas käsitleb Toomas Siitan Helme ja Paistu orelite hävitamist 1329. aastal, Enn Küng jätkab Tallinna 1620.–1630. aastate majandusliku olukorra lahtiseletamist, Olga Gavrilova ja Mihhail Hodjakov vaatlevad Jüri Uluotsa Peterburi perioodi, Anu Kannike ja Ester Bardone valgustavad tervisliku toitumise küsimusi 20. sajandi alguse Eestis ning Mart Kuldkepp analüüsib eestlastest sõjavangide erikohtlemispoliitikat Esimese maailmasõja aegsel Saksamaal.

Lisaks saab värskest Tuna numbrist lugeda EKP Saaremaa komitee informatsiooni partei keskkomiteele kohalike elanike meelsusest 1946. aastal Tiit Noormetsa sulest, Toomas Karjahärmi 1987.–1988. aasta historiograafiliste märkmete jätkulugu, Tiina Ann Kirsi kommenteeritud Leeni Ploompuu ja Eduard Hubeli kirjavahetust 1906–1908, nagu ka märkimisväärseid arvustusi ja ülevaateid varia ja fotonurga rubriigis.

Tuna varasemad numbrid on leitavad ajakirja veebist, viimaste numbrite sisukordadega saab tutvuda samas. Ajakirja hiljutisi numbreid saab aga soetada nii Rahvusarhiivi veebipoest, Tartu ja Tallinna esindustest kui ka suurtest raamatukauplustest.