Rahvusarhiiv

Ava otsing

Andmebaaside arhiveerimise tarkvara täienduste projekt

Riigi Infosüsteemi Ameti rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „Andmebaaside arhiveerimise tarkvara täiendused“ toel täiendas Rahvusarhiiv 2019. a jaanuarist 2020. a veebruarini andmebaaside arhiveerimise tarkvarasid Database Preservation Toolkit (DBPTK) ja Database Visualisation Toolkit (DBVTK). Tarkvarade esialgsed versioonid töötati välja Euroopa Komisjoni rahastatud digitaalse arhiveerimise teemadega tegelenud koostööprojektis E-ARK (2014-2017). Kuna Rahvusarhiivil oli andmekogude digitaalse arhiveerimise praktilise alustamise vajadus väga suur, aga E-ARKi projektis valminud tarkvarad vajasid Eesti oludes reaalseks juurutamiseks veel märkimisväärselt täiendusi, taotleti Riigi Infosüsteemi Ametilt selleks SF-vahendeid. Projekti maksumuseks oli 169 747,2 eurot, tarkvara arendustööd teostas Portugali tarkvarafirma KEEP Solutions.

Andmebaaside arhiveerimise tarkvarad DBPTK ja DBVTK loovad Rahvusarhiivile võimaluse Eesti avaliku sektori andmebaaside arhiveerimiseks avatud ja andmebaasiplatvormidest sõltumatul kujul.  Projekti raames tehtud täiendused tagavad, et usaldusväärselt on võimalik avatud ja pikaajalisse säilitusvormingusse viia ning taaskasutada  keerulise tehnilise ülesehitusega andmebaase. Tarkvaradesse lisati võimalused arhiveerida andmebaaside vaateid (view’d), trigereid ja protseduure, vanemate SIARD-vormingute tugi, toetus andmebaasiväliste binaarfailide arhiveerimiseks, tabelite automaatne denormaliseerimine väliste võtmete abil, erinevate keelte toetus andmete otsingul ja otsingute logimine.

Andembaaside arhiveerimise tarkvarad Database Preservation Toolkit (DBPTK) ja Database Visualisation Toolkit (DBVTK) on vabavarad ning on alla laetavad veebist.

Andmekogude arhiveerimise ning tarkvarade DBPTK ja DBVTK kasutamise küsimustes võtke palun ühendust Rahvusarhiivi digitaalarhiivi andemkogude arhiveerimise juhtivspetsialisti Lauri Rätsepaga: lauri.ratsep@ra.ee

el fondi logo