Liigu põhisisu juurde

Erasektorile

Rahvusarhiiv algatas Eesti Vabariigi juubeliaastal kampaania ja kogumisprojekti “Eesti 100+”, et juhtida tähelepanu ettevõtluse ajaloo säilimisele. Eestis on nii 18. sajandist tegutsevaid ettevõtteid, 1990. aastatel alustanud ettevõtteid, mis on pidanud vastu iseseisvuse taastanud riigi kasvuraskustele, kui ka uusi ja kaasaegseid ettevõtteid, mille hulka kuuluvad ka idufirmad. Rahvusarhiivis on üsna esinduslik kogu erasektori ettevõtteid ja organisatsioone kahe maailmasõja vahelisest Eestist, kuid nüüd, peale iseseisvuse taastamist, tuleb alles hakata selle nimel tööd tegema. Eesti riigi edukus sõltub ettevõtete panusest ning nende ajaloota ei saa tulevikus kirjutada Eesti majanduse ajalugu. Seetõttu on väga oluline tõsta teadlikkust ettevõtete arhiivide säilimise tähtsusest ka ettevõtete endi seas.

Arhiivide säilitamine ei ole erasektoris üldiselt teadvustatud vajadus, mistõttu vanemad nii paber- kui ka digitaalsed dokumendid võivad igaveseks kaduda. See on suur oht, kuna selline protsess on pöördumatu. Rahvusarhiiv soovib anda endast parima, et ka ettevõtete tegemised jääksid osaks meie ühiskonna kirjalikust mälust. Kampaania eesmärk ongi tuua ettevõteteni sõnum, et nende lugu on oluline, jäämist ja jäädvustamist väärt.

2018. aasta esimeses pooles viis Rahvusarhiiv läbi ettevõtetele suunatud uuringu, et saada ülevaade ettevõtete arhiivide olukorrast. Selgus, et enne 1990-ndaid loodud ettevõtetel on säilinud rohkem paberdokumente kui uuematel ettevõtetel. Seejuures on alates 2010. aastast asutatud ettevõtteid, millel on tekkinud ainult digitaalsed dokumendid. Täpsemalt saab lugeda küsitluse esimese etapi kokkuvõttes.
Võimalusel ja vajadusel võtab Rahvusarhiiv vastu ka ettevõtete arhiive. Kingime eesti rahvale ja tulevastele põlvedele rikkalikuma kultuuripärandi!

Rahvusarhiiv annab välja ka ettevõtetele suunatud infokirja, mille eesmärk on regulaarselt kasuliku, praktilise ja ajakohase info jagamine arhiivide säilitamise kohta. Infokiri ilmub kord aastas või vastavalt vajadusele. Infokirjas jagame Rahvusarhiivi juhiseid, praktilisi nõuandeid levinumates küsimustes ning teavet teenuste, ürituste, edulugude ja asjassepuutuvate muudatuste kohta seadustes. Liitu Rahvusarhiivi infokirjaga ettevõtetele.

 

Lugemist