Rahvusarhiiv

Ava otsing

Stipendium „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“

Vabariigi aastapäeva puhul 2007. aastal algatas riigikantselei koostöös rahvusarhiiviga stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise ja tervikbiograafiate koostamise toetamiseks. Stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ eesmärk on meeles pidada Eesti riigi rajajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele.

Stipendiumikonkursi statuuti ja stipendiumi saajaid näeb riigikantselei veebist.

21. veebruaril 2020 kuulutas riigikantselei koostöös rahvusarhiiviga välja järjekordse konkursi.  („Riigikantselei kuulutab välja…“).

Stipendiumi said taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuli rahvusarhiivile 8. maiks 2020 esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga.

Stipendiumi sai taotleda Ado Birki, Jüri Jaaksoni ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustas riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Tõnu Tannberg, Enn Tarvel ja Ago Pajur. Stipendiumi saaja kuulutas riigikantselei välja 22. juunil 2020.

Stipendiumi sai Olev Liivik Jüri Jaaksoni akadeemilise biograafia koostamiseks.

Stipendiumi toel on seni kaante vahele jõudnud neli monograafiat:
Jüri Ant. August Rei — Eesti riigimees, poliitik, diplomaat. 2012
Indrek Paavle. Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief. 2014
Toomas Karjahärm, Ago Pajur. Konstantin Päts. Poliitiline biograafia. I osa: vabameelne opositsionäär (1874–1916); II osa: riigimees (1917–1956). 2018
Krista Aru. Jaan Tõnisson — rahvajuht ja riigivanem. 1., 2. osa. 2019