Rahvusarhiiv

Ava otsing

Viitamise juhend

Alates 2016. aasta kevadest ei ole enam kasutusel ajalooarhiivi ja riigiarhiivi nimetusi, vaid tegemist on ühtse Rahvusarhiiviga. Seoses uue peahoone Noora avamisega ning kogude ulatusliku ümberkolimisega ei kajasta ka senised arhiiviviidete eesliited EAA, ERA, ERAF, LAMA, SAMA jne enam säilikute füüsilist asukohta ega sisalda muud olulist infot. Tegemist on vaid osaga fonditähisest, mis kuulub kokku fondinumbriga (nt EAA.854, ERA.31, ERAF.1). Näiteks säilitatakse enamikku ERAF-tähisega fonde alates 2017. aastast Tartus, ERA-tähisega säilikuid hoitakse nii Tallinnas kui Tartus jne. Infot fondi asukoha kohta leiate arhiivi infosüsteemist AIS.

Arhiiviallikatele viitamine

Kirjutage leidandmed AISis esineval kujul, kasutades fondi, nimistu ja säiliku numbrite eraldamiseks punkte, nt: EAA.5100.1.378

Teadustöödes

Lisage leidandmete ette Rahvusarhiiv (või lühend), nt:
Rahvusarhiiv, EAA.5100.1.378
RA, EAA.5100.1.378

Kasutatud allikate loendis viidake asutusena Rahvusarhiivile ja esitage seejärel fondide loetelu, nt:

Rahvusarhiiv

  • EAA.5100 Pärnu suurgild
  • EFA.203.0.256788 (foto puhul)
  • EFA.203.1718  (filmi puhul)
  • ERA.31 Riigikantselei
  • LAMA.532 Haapsalu Rajooni Ametiühingute Nõukogu

Ärge püüdke fonde grupeerida nende varasemate asukohtade järgi ega tõlgendada fonditähiste eesliiteid EAA, ERAF jne.

Digiteeritud allikale viitamisel veebis (e-kirjas, foorumis, ajaveebis vm)

Ärge kopeerige linki brauseri aadressiribalt, vaid kasutage iseteeninduskeskkonna VAU lingimärkmiku võimalusi. Lisaks lühemale formaadile on VAU linkide puhul tegu püsilinkidega.