Rahvusarhiiv

Ava otsing

Hindamisotsused

Avalikku ülesannet täitvad asutused, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale

Andmekogud

Funktsioonid

Ühetüübilised arhiivimoodustajad

Kohalikud omavalitsused

Üheliigilised dokumendikogumid ja andmekogud

Tugifunktsioonid