Liigu põhisisu juurde

Hindamisotsused

Avalikku ülesannet täitvad asutused, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale

Andmekogud

Funktsioonid

  • Omandireformi dokumendid. HO 88, 27.11.2014
  • Rahvastiku toimingute dokumendid. HO 104, 28.11.2013
  • Välisabi saamise ja kasutamisega seotud dokumendid. HO 85, 28.10.2013
    • NB! Hindamisotsuse nr 85 rakendusosa täpsustatud 30.11.2022 lausega “Rahvusarhiivi üleandmisele kuuluvad projektitoimikute näidised valitakse välja projektide hulgast, mis on lõpetatud hiljemalt 31.12.2016. Alates 2017. aastast hoitakse toetuse taotluste ja projektide andmeid toetuste operatiivsüsteemis SFOS, seejuures dokumendihaldussüsteem omab toetavat funktsiooni ning eraldiseisvana projektitoimikuid enam ei teki.
  • Õigusloome dokumendid Riigikogus, Riigikogu Kantseleis ja ministeeriumides. HO 77, 20.09.2013
    • NB! Hindamisotsuse nr 77 rakendusosa täpsustatud 03.02.2022 lausega “Arhiiviväärtuse andmise otsus rakendub jaotises III Hindamisotsus p 5 all samuti asjaomases ministeeriumis algatatud Vabariigi Valitsuse tasandi otsuste (määrused, korraldused, istungi protokolli märgitavad otsused jm) eelnõudele ja nende seletuskirjadele koos kõigi juurdekuuluvate alusdokumentidega.”
  • Valimiste ja rahvahääletuste dokumendid. HO 175, 10.12.2012

Ühetüübilised arhiivimoodustajad

Kohalikud omavalitsused

Üheliigilised dokumendikogumid ja andmekogud

Tugifunktsioonid