Liigu põhisisu juurde
image/svg+xml Eraldamine Eraldamine Ohje Eeldus Eeldus Eeldus Eeldus 1 LIIGITAMINE 2 HOIDMINE 3 HINDAMINE 4 HÄVITAMINE 5 ÜLEANDMINE RAHVUSARHIIVI TEABEHALDUSE JUHISED

Liigitamine

image/svg+xml ASUTUS RAHVUSARHIIV ANALÜÜS 2 HOIDMINE 3 HINDAMINE ALGUS Nõustamine ja juhendamine Kas asutus on arhiivimoodustaja? Hindamise taotlemine LÕPP Konteksti tundmaõppimine Funktsioonide sõnastamine Teabe kaardistamine ja rühmitamine Liigitusskeemi sisestamine Sarjade kirjeldamine Liigitusskeemi juurutamine ASTRA (VIDEOJUHIS) Liigitusskeemi kooskõlastamine Jah Ei Ei Jah 5 ÜLEANDMINE 4 HÄVITAMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE 2 HOIDMINE TÖÖ ASTRAS

Hoidmine

image/svg+xml ASUTUS RAHVUSARHIIV TEAVE PABERIL DIGITAALNE TEAVE 3 HINDAMINE 4 HÄVITAMINE 5 ÜLEANDMINE 1 LIIGITAMINE Kus teave asub? Nõustamine ja juhendamine Arhiivi ülevaate koostamine EDHS'is Andmebaasis Mujal Riiulil Arhivaalide tuvastamine Hübriidsuse tuvastamine Digimine Paberil teabe hoidmine Paigutamine hoidlasse Nõuded hoidlale ja sisususele Hoidla keskkonnatingimused ja seire Eraldamine Digiteabe hoidmine EDHS'is Andmebaasis Mujal Andmebaasis EDHS'is Mujal ASTRA (VIDEOJUHIS) 5 ÜLEANDMINE 4 HÄVITAMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE 2 HOIDMINE

Hindamine

image/svg+xml ASUTUS RAHVUSARHIIV MAKROHINDAMINE 2 HOIDMINE 4 HÄVITAMINE 5 ÜLEANDMINE 1 LIIGITAMINE ALGUS Arhiivimoodustajate ja RIHA andmekogude väljavalimine Makrohindamisotsuste avalikustamine Kas asutus on arhiivimoodustaja? Nõustamine ja juhendamine Kas dokumendid on hinnatud? Hindamise taotlemine Kas liigitusskeem võimaldab hindamist? Hindamise läbiviimine Hindamise tulemustes kokkuleppimine Hindamisotsuse vormistamine ja kinnitamine Hindamisotsuse rakendamine LÕPP Jah Ei Ei Jah Ei Jah 5 ÜLEANDMINE 4 HÄVITAMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE 2 HOIDMINE

Hävitamine

image/svg+xml ASUTUS RAHVUSARHIIV 2 HOIDMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE ALGUS Kas säilitustähtaeg on määratud? Kas dokumendid on hinnatud? Kas säilitustähtaeg on möödunud? Hävitatavate dokumentide valimine Asutusesisene kooskõlastamine Hävitamine Hävitamisakti koostamine LÕPP Rahvusarhiivi roll Jah Ei Jah Ei Jah Ei 5 ÜLEANDMINE 4 HÄVITAMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE 2 HOIDMINE

Üleandmine

image/svg+xml ASUTUS RAHVUSARHIIV 4 HÄVITAMINE 2 HOIDMINE ALGUS Pöördumine Kas tegu on arhivaalidega? Nõustamine ja juhendamine Arhiiviskeemi koostamine Nimistu / Arhiivikirjelduse koostamine Kas andmete prooviedastus toimis? Digiarhivaalid EDHSis Digiarhivaalid ketastel, veebis, välistel andmekandjatel jm Andmekogud Kas korrastatus vastab nõuetele? Paberarhivaalide ettevalmistamine Paberarhivaalide moodustamine Pabersäilikute vormistamine ja tähistamine Pabersäilikute karbistamine ja karpide tähistamine Nimistu / Arhiivikirjelduse valmimine Tehniline kontroll / olemikontroll Andmete edastus / transport arhiivi Olemikontroll / tehniline kontroll Vastuvõtmisakti vormistamine LÕPP Ei Jah Ei Jah Ei Jah 5 ÜLEANDMINE 4 HÄVITAMINE 1 LIIGITAMINE 3 HINDAMINE 2 HOIDMINE KORRASTAMINE JA KIRJELDAMINE