Liigu põhisisu juurde

Asutusest

Tegevused

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus üksustega Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Rahvusarhiivi põhiülesanne on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Ühtlasi kindlustab arhiiv autentsete dokumentide hoidmise kaudu kodanike põhiõiguste ja -kohustuste kaitse ning demokraatliku riigi läbipaistvuse. Rahvusarhiiv on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mille tegevust reguleerivad arhiiviseadus ja arhiivieeskiri.

Rahvusarhiivi peamised ülesanded on:

  • koguda ühiskonnale olulist dokumenteeritud teavet
  • pakkuda kogude võimalikult laia kasutamist
  • hoida kogusid heades säilitustingimustes
  • juhendada asutusi dokumentide haldamisel ja hoidmisel
  • osaleda riigi elektroonilise dokumendihalduse arendamisel
  • võtta vastu digitaalarhivaale

Kogud

Rahvusarhiivi kogud hõlmavad:

Rahvusarhiivi kogudega saab nii märksõnade kui ka arhiivide ja arhivaalide pealkirjade järgi tutvuda arhiivi infosüsteemi AIS vahendusel. Rohkem teavet meie iseteeninduskeskkonnast.

Organisatsioon

Rahvusarhiivi suuremad üksused asuvad Tallinnas ja Tartus, Rahvusarhiivi peahoone asub Tartus, Nooruse 3. Rahvusarhiivi kontorid on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ning reedeti kell 8–16, asutuse juhi vastuvõtuks palume aeg kokku leppida sekretäriga: Maire.Mardiste[at]ra.ee, 738 7501.

Nõuandva koguna koordineerib Rahvusarhiivi tegevust arhiivinõukogu järgmises koosseisus: Kristi Vinter-Nemvalts, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, arhiivinõukogu esimees; Krista Aru, Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor, arhiivinõukogu aseesimees; Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja; Toomas Hiio, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja; Maila Kukk, MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing juhatuse liige; Priit Pirsko, riigiarhivaar; Fred Puss, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja; Aigi Rahi-Tamm, Tartu Ülikooli arhiivinduse professor; Hagi Šein, Balti Filmi- ja Meediakooli professor; Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna andmete valdkonna juht; Märt Volmer, Kultuuriministeeriumi asekantsler; Martin Öövel, Rahvusraamatukogu peadirektor. Arhiivinõukogu tehniline teenindaja on Rahvusarhiivi ametnik Birgit Kibal, nõukogu tegevust kajastavad dokumendid on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistrist.

rahvusarhiivi struktuur

2. veebruaril 2023 pälvis Rahvusarhiiv Unistuste Tööandja 2023 ja avaliku sektori võitja tiitli!

Unistuste Tööandja konkurssi viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV-Keskuse ja tunnustatud Eesti personalijuhtidega. Unistuste Tööandja 2023 konkursi züriisse kuuluvad: Lauri Tabur, Irene Metsis, Anneli Ohvril, Renita Käsper ja Kristiina Palm.