Liigu põhisisu juurde

Dokumendid

Rahvusarhiivi tegevusalad tuginevad arhiiviseadusele ja arhiivieeskirjale. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas lähtub Rahvusarhiivi tegevus arhiivindusprogrammist. Rahvusarhiivis registreeritud dokumendid asuvad avalikus dokumendiregistris. Puhkuse- ja lähetuskorraldused asuvad riigitöötaja iseteeninduse portaalis. Asutuse asjaajamist reguleerivad teabehalduskord ja liigitusskeem. Avaldatud on isikuandmete töötlemist puudutav teave ja juurdepääsu kord isikuandmeid sisaldavatele arhivaalidele. Rahvusarhiivi ametikohtade jaotus on kirjas koosseisutabelis. Palku ja töötasusid reguleerib palgajuhend. Eraldi lehelt on leitavad asutuse logod kujundus- ja trükifailidena eesti ja inglise keeles.

Põhimäärused

Arhiivi töötajad ja struktuuriüksused juhinduvad järgmistest põhimäärustest:

Riigihanked ja korruptsiooniennetus

Andmed Rahvusarhiivi teostatavate ja teostatud riigihangete kohta on kättesaadavad riigihangete registrist. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist reguleerib Rahvusarhiivi hankekord. Korruptsiooniennetus on korraldatud vastavalt Lobistidega suhtlemise avalikustamise juhendile kooskõlas Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistega (kontaktisik Eve Sild, eve.sild@hm.ee, 735 4040).

Arengusihid, aruanded ja tegevuse ülevaated

Varasemad aruanded ja statistika

Eelarved

Varasemad eelarved

Rahvusvahelist