Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Ajakiri Tuna nr 4/2018 ilmunud

2018. aasta Tuna viimane number on eriline – avaloos teeb peatoimetaja Ott Raun tänuväärse detailirohkusega tagasivaate Tuna sünniaega 1997. ja 1998. aastal, Tuna esimene number ilmus 1. detsembril 1998 ja on järjepidevalt ilmunud 20 aastat, neli korda aastas. Tuna sünnipäevale on pühendatud ka Doris Kareva essee “Aja lugu ja luule”. Palju õnne ja edu Tuna toimetusele ja nii endistele kui praegustele kaastöötajaile!

Käsitluste rubriigist leiab lugeja Hans Graubneri uurimuse Königsbergi valgustajatest Liivimaal (Hamann, Lindner, Herder), Inna Põltsam-Jürjo ülevaate ämmaemandatest Eestis keskajal ja varauusaja algul, Arto Olli uurimistöö Suurbritannia Venemaa-suunalise interventsioonipoliitka tagamaadest ja Briti eskaadrist Tallinnas 1918. aastal, Jaak Valge ja Art Johansoni versioonid Artur Sirgu hukkumisest ning Henry Kuninga ülevaate Eesti monofunktsionaalsete tööstusasulate rajamisest 1930. aastate teisest poolest 1950. aastate alguseni.

Lisaks on Tuna veergudel avaldatud Käsu Hansu kaks seni tundmatuks jäänud kirja Aivar Põldvee põhjaliku saatesõnaga ja Hans Kruusi kõne EK(b)P KK pleenumil 2. detsembril 1944. aastal Tõnu Tannbergi käsitluses. Kultuuriloolise arhiivi varamust avab Marin Laak globaalse haardega kirjamehe Ivar Ivaski päevikud 1957–1963. Väärt lugemist leidub ka Tuna arvustuste ja varia osas.

Tuna saab soetada Rahvusarhiivi Tallinna ja Tartu esindustest ning veebipoest. Tuna varasemaid artikleid saab sirvida Tuna veebilehel. Head lugemist!